Điều Khoản Về Quyền Riêng Tư

 1. VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Vimac rất coi trọng cộng đồng và việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó, bảo mật thông tin là chính sách không thể thiếu.

Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về cách thức xử lý khi thu thập dữ liệu cá nhân nhằm mục đích cung cấp dịch vụ một cách chính xác hơn đến với khách hàng/công chúng mục tiêu. 

Chính sách Bảo mật này không liên quan đến hoạt động tuyển dụng, quản lý nhân sự.  

 

 1. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1 Tiêu chuẩn về luật bảo vệ dữ liệu

Luật bảo vệ thông tin cá nhân tại Việt Nam được quy định trong Bộ luật Công nghệ thông tin năm 2006. Do đó, Vimac sẽ xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của luật pháp Việt Nam. 

2.2 Các nguyên tắc chung mà chúng tôi áp dụng khi xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích rõ ràng và hợp pháp. Chúng tôi chỉ thu thập các dữ liệu cá nhân cần thiết liên quan đến mục đích giới thiệu dịch vụ của Vimac. 

Trong thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân đó, Vimac đảm bảo không sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng giao dịch với bất kỳ bên thứ 3 nào khác.  

 1. KHÁCH HÀNG

3.1 Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân về khách hàng 

Bạn được quyền chọn cung cấp thông tin một cách chủ động thông qua Form điền thông tin. Ngoài ra, với các hoạt động liên quan đến hành vi người dùng, bên thứ ba là Google sẽ thu thập. Điều này không liên quan đến các hoạt động với dữ liệu cá nhân của bạn và Vimac. 

3.2 Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Vimac chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho các mục đích liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đưa ra thông tin cụ thể hơn dưới đây:

 • Thông tin liên hệ cơ bản
 • Thông tin dịch vụ quan tâm
 • Thông tin giao dịch và thanh toán

3.3 Thu thập dữ liệu cá nhân phục vụ cho các hoạt động kinh doanh

 • Cung cấp và hỗ trợ dịch vụ
 • Thủ tục pháp lý
 • Chăm sóc khách hàng 
 1. QUYỀN HẠN CỦA QUÝ VỊ

4.1 Chủ động quyết định thông tin cung cấp

Hãy cho Vimac biết khi bạn muốn chúng tôi ngừng việc lưu trữ dữ liệu của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý ngay để không làm phiền bạn. 

4.2 Từ chối nhận thông tin tiếp thị

Bạn có thể từ chối nhận thông tin từ Vimac và có thể xem thông tin update trực tiếp trên website. Nếu mong muốn tiếp tục nhận thông tin, hãy thông báo với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ bạn. 

4.3 Tính chính xác của dữ liệu

Vimac bảo đảm tính chính xác của dữ liệu cá nhân. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào bằng văn bản thông báo qua email hoặc nhân sự liên hệ trực tiếp. 

 1. KHIẾU NẠI

Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về cách thức xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, hãy thông báo cho Vimac. Vui lòng cung cấp những thông tin sau đây:

 • Thông tin liên hệ đầy đủ - xác nhận danh tính
 • Thông tin khiếu nại rõ ràng và cụ thể
 • Thông tin về mong muốn cách thức giải quyết khiếu nại

Quy trình: xác nhận khiếu nại -> tiến hành điều tra ->  gửi thông báo về kết quả của cuộc điều tra -> Giải pháp giải quyết -> Xác nhận kết thúc. 

 

 1. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Theo thông tin trong Trang Liên Hệ 

 1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Vimac có quyền thay đổi và cập nhật Chính sách Bảo mật theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo trên website và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải và công bố. 

Bài viết liên quan

Bình luận