Thông Báo Pháp Lý

Bản quyền

Tất cả các nội dung hiển thị bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh, hình ảnh động và video cũng như bố cục trang web của Vimac Việt Nam được bảo vệ bản quyền theo luật pháp. Tuyệt đối không được sao chép dưới mọi hình thức. 

Thông tin nhãn hiệu

Các thương hiệu được bảo vệ bởi luật pháp, đặc biệt đối với hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty như biển hiệu, logo và biểu tượng và các hạng mục liên quan. 

Bảo vệ dữ liệu

Nội dung trên trang web đã được biên soạn và kiểm duyệt gắt gao. Tuy nhiên, Vimac không bảo đảm hay chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do việc sử dụng nội dung trang web này gây ra.

Thông tin giấy phép

Các nội dung như bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam. 

Bài viết liên quan

Bình luận