Năng lực

Năng lực

HỆ SINH THÁI TOÀN DIỆN

Chúng tôi đem đến những giải pháp thương hiệu và sản phẩm phù hợp với xu thế thị trường và mang tính thời đại

Nhà máy Vimac

Vốn đầu tư $4,200,000

Diện tích 4000 m2

Ứng dụng chuyển giao công nghệ
độc quyền từ Vimaccos US

Đạt chứng nhận CPMP ASEAN, ISO 22716

Tiến tới đạt chứng nhận GMP FDA

Trung tâm R&D

Vốn đầu tư GD1: $1,200,000

Tham gia chuỗi R&D toàn cầu

Cung cấp công thức độc quyền
theo yêu cầu

Đưa ra thị trường sản phẩm an toàn
và đúng công dụng

Đội ngũ chuyên gia quốc tế

Trung tâm kiểm nghiệm

Đạt chứng chỉ GLP / ISO 17025
Đội ngũ kiểm nghiệm có trình độ

Vimac Agency

Đội ngũ chuyên gia

• Đội ngũ

SÁNG TẠO

• Đội ngũ tư vấn

CHIẾN LƯỢC

• Đội ngũ tư vấn

TRUYỀN THÔNG

• Đội ngũ

SẢN XUẤT

• Đội ngũ tư vấn

PHÁP LÝ